taks7 taks2 taks4 taks5 taks3
taks9 taks8

Tie kohti turvatumpaa huomista

Turun Aikuiskoulutussäätiö edistää ammattikoulutustarpeessa olevien henkilöiden työhönsijoittumista laadukkaan ja käytäntöä hyvin palvelevan koulutuksen avulla. 

Säätiö luo toimintamahdollisuuksia ja toimii taustatukena ylläpitämällä Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja Turun kesäyliopistoa. Opetus on muun muassa ammatillista aikuiskoulutusta, yleissivistävää ja avointa yliopistokoulutusta sekä räätälöityä yrityskoulutusta. 

Tule kanssamme matkalle kohti turvatumpaa tulevaisuutta!